UROB SI SÁM S VIKICREATIVE EPI 19_JESEN 2020_Veniec zo sušených kvetín