Týždenná súťaž

Odpovedzte na súťažnú otázku, vyplňte kontaktné údaje a vyhrajte zaujímavé ceny.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA
Z akého dreva vytvára svoje miniatúry výtvarníčka Hana Jánska?
A: z paletového
B: z naplaveného